ADVIES Gemaakt met Xara © Hancock Services 2013  Werkgerelateerd advies  Advies over een werkgerelateerd onderwerp kan je een leidraad bieden voor een verandering of een project dat je zelf initieert, of je helpen wanneer ontwikkelingen op je afkomen. Je kunt denken aan een advies over: Een organisatorische verandering, omdat er bezuinigd moet worden of omdat de dienstverlening beter moet. Hoe je de problemen die je ervaart zou kunnen oplossen. Hoe je aan de motivatie van je medewerkers / je team zou kunnen werken. Hoe je een opleidingsplan zou kunnen opstellen. Hoe je de selectie van een medewerker vorm geeft. Wat doen we?  Een advies begint met een intakegesprek, en meestal het aanleveren van een aantal stukken waardoor duidelijk wordt wat het onderwerp is, de scope en het soort advies dat gewenst wordt. Voor een verdergaand advies kan het nodig zijn meerdere gesprekken te voeren en wat research te doen. Een advies zal meestal een geschreven document zijn, maar soms kan ook met een adviesgesprek worden volstaan.  Een advies kan -indien gewenst- uitlopen op een begeleidings- of coachingstraject.