Gemaakt met Xara © Hancock Services 2013  Wat verstaan we onder begeleiden?  Bij begeleiden richten wij ons op de uitvoering van specifieke activiteiten in de werk- of opleidingssituatie en helpen wij jou daarbij.  Je kunt denken aan de volgende activiteiten, waar je in begeleid wordt: Jij gaat een project leiden, dat heb je nog niet vaak gedaan, of het is complexer dan voorheen. Je gaat een verandering doorvoeren in je organisatie en je wilt er (vertrouwelijk) over sparren met iemand van buiten. Jij moet een tekst-, plan-, visie document- of iets anders voor je opleiding schrijven en je wilt samen met iemand de lijnen uitzetten en je wilt feedback op je product. Je moet een programma opstellen voor een bijeenkomst, keuzes maken wat er wordt aangeboden, in welke stijl, welke werkvormen, welke volgorde. Je gaat met een groep mensen aan de slag in één of meerdere bijeenkomsten en je zoekt een procesbegeleider, moderator, voorzitter of facilitator. Zo houd jij je handen vrij of hoef je niet meerdere rollen tegelijk te vervullen, kun je je op de inhoud richten. Je moet een personeelsadvertentie opstellen, sollicitatiebrieven beoordelen en spreken met sollicitanten in een selectieprocedure. Jij gaat / moet op zoek naar een andere functie en je wilt in dat traject bijgestaan worden om je CV bij te werken, advertenties te zoeken, sollicitatiebrieven te schrijven en iemand te laten meelezen, aan je ‘presentatie’ te werken en gesprekken te oefenen.   Het doel van begeleiden kan ‘leren’ zijn, maar ook feedback krijgen van een buitenstaander, sparren of hulp bij een rol die je minder goed past. Wat doen we? Begeleidingstrajecten starten met een intake, een kennismaking. Afhankelijk van het soort opdracht kan dit kort en krachtig zijn, of uitgebreider. De begeleiding zal veelal door een combinatie van gesprekken, aanwezigheid en digitaal contact uitgevoerd worden. Naast gesprekken in de werksituatie of op een andere locatie kunnen we werken via de email en/of via skype.