Gemaakt met Xara © Hancock Services 2013  Het bouwen aan teams  Werkgerelateerde teambuilding en ontwikkeling richt zich op medewerkers in teams die tijdelijk of permanent moeten samenwerken. Het gaat erom elkaar beter te leren kennen en begrijpen in een begeleide omgeving, soms ook om het afspreken van spelregels. Je kunt denken aan: Teams waarin de samenwerking niet optimaal verloopt. Teams die in korte tijd succesvol en effectief moeten zijn. Het werken aan een wij-gevoel. Het concreet werken aan een serie spelregels en werkafspraken. Een lichte verkenning van een aantal groepdynamica onderwerpen, om te leren en inzicht te krijgen.   Wat doen we?  Teambuilding begint met een intake, met de opdrachtgever en mogelijk met één of meer leden van een team. Dan bepalen we de scope en wat we willen verbeteren en bereiken. De teambuilding sessies  zullen meestal met alle teamleden plaatsvinden, maar in sommige situaties zijn aanvullende individuele gesprekken wenselijk. Als locatie kan de werkomgeving gekozen worden, een alternatieve omgeving werkt echter vaak beter. Een traject bestaat doorgaans uit meerdere dagdelen, die aansluitend of met tussenperioden van dagen of weken gepland worden. Het teamvormingsproces zal doorgaans het onderwerp zijn van de bijeenkomsten.  Een alternatieve manier van werken is samen onder begeleiding werken aan een aanpak, plan of project, of samen te leren en daarbij extra aandacht te besteden aan teambuilding. Door teambuilding niet centraal te stellen kan met sommige teams voorkomen worden dat er al te veel weerstand is. Daarmee is de indirecte methode soms haalbaarder.